Dzejoļi par puķēm / Mīlas dzejoļi
Bezkaislīgu viedokli mēs izsakām tikai par to,
kas mums ir
vienaldzīgs,
bet savukārt tieši šī iemesla dēļ šim
bezkaislīgajam viedoklim nav absolūti nekādas vērtības.


//

Nav neviena netikuma,
kas tik lielā mērā kaitētu cilvēku
labklājībai kā skaudība,
jo tie,
kas ir tās inficēti,

sarūgtina ne tikai paši sevi,
bet arī mazina citu prieku.


//

Nav gudri lolot sevī cerības,
ka mēs spēsim radīt
pārliecību cilvēkā par to,
kam neticam paši.


//

Kurš pārāk vēlu top gudrs,
bieži priekšlaicīgi kļūst drosmīgs.

//

Reiz ziemā Francisks kopā ar brāli Leo gāja no Peruzas uz
Porcionklio; bija tik auksts,
ka viņi drebēja pārsaluši,

Francisks pasauca pa priekšu ejošo brāli Leo un teica
viņam: "Ak,
brāli Leo,
lai Dievs dotu,
ka mūsu brāļi
kalpotu par svētas dzīves piemēru visur virs zemes,
tomēr
pieraksti,
ar to vēl nepietiek,
lai prieks būtu pilnīgs.
"
Kad bija noiets vēl ceļa gabals,
Francisks vēlreiz
piesauca brāli Leo.
"Un vēl pieraksti,
brāli Leo,
ja mūsu
brāļi dziedēs slimos,
izdzīs nelabos garus,
darīs aklos
redzīgus vai augšāmcels jau četras dienas mirušos,

pieraksti,
- tad arī prieks vēl nebūs pilnīgs.
" Kad bija
noiets vēl gabals ceļa,
Francisks teica Leo: "Pieraksti
vēl,
brāli Leo,
ka pat tad,
ja mūsu brāļi zinātu visas
valodas,
visas zinības un visus rakstus,
ja viņi ne tikai
spētu paredzēt nākotni,
bet spētu ieskatīties arī visos
sirdsapziņas un dvēseles noslēpumos,
- pieraksti,
pat tas
nedara prieku pilnīgu.
" Pēc kāda laika Francisks vēlreiz
piesauca Leo un teica: "Un vēl brāli Leo,
Dieva jērs,

pieraksti,
ka arī pat tad,
ja mēs iemācītos eņģeļu valodu,

ja mums atklātos zvaigžņu nolemtais,
un visi dārgumi,
ko
sevī slēpj zeme,
un visi putnu,
zivju,
visu dzīvnieku,

cilvēku,
koku,
akmens un ūdens noslēpumi,
- pieraksti,
tad
arī tas nedarīs prieku pilnīgu.
" Nogājis vēl nedaudz
Francisks piesauca brāli Leo un teica viņam: "Pieraksti
vēl - ja pat mēs būtu tādi sludinātāji,
kas pievērstu
visus pagānus ticībai Kristum,
- pieraksti,
ka arī tas
nedarītu prieku pilnīgu.
" Tad brālis Leo pajautāja
Franciskam: "Tad kas,
brāli Francisk,
dara prieku
pilnīgu?" Un Francisks atbildēja: "Lūk kas.
Tas,
ja
gadījumā,
kad būsim nokļuvuši Porcionklio netīri,

salijuši,
sastinguši no aukstuma un izbadējušies,
lūdzot
mūs ielaist,
vārtu sargs mums teiks: "Ko jūs klaidoņi
varat vazāties pa pasauli tautu musinādami un diedelēdami
žēlastības dāvanas no nabaga ļaudīm? Vācieties prom no
šejienes!" - un vārtus mums neatvērs.
Un,
ja pat tad mēs
neapvainosimies un pazemīgi,
mīlestības pilni,
nodomāsim,

ka vārtu sargam ir taisnība,
ka pats Dievs ir licis viņam
tā ar mums izrīkoties,
un bez nepatikas uz vārtu sargu
lietū un vējā,
sniegā un ūdenī,
neēduši sagaidīsim rītu,

tad,
brāli Leo,
tikai tad prieks būs pilnīgs.
"

//

Krietnam cilvēkam nevar nebūt plašu zināšanu un disciplinēts gars.
Smaga ir viņa nasta un tāls ir viņa ceļš.

//

Cilvēkiem,
kas nemāk domāt,
ir noderīgi kaut laiku pa
laikam sakārtot savus aizspriedumus.


//

Aforismi ir gluži kā advokāti,
kas redz tikai lietas vienu pusi.

//

Likums nespēj cilvēkus padarīt brīvus,
par brīviem
cilvēkiem ir jātop pašiem.


//

Mans miers ir - nemiers,
Mana laime ir - sāpes,
Nav lemts man stāvēt,
Nav ļauts man dusēt.
Un mūžam man steigties Kā nākotne steidzas Ar degošām kurpēm Pa tagadni pāri!

//

Nevienam nav pa spēkam izkļūt ārpus savas individualitātes.

//

Mīloša sieva vīra labā darīs visu iespējamo,
izņemot vienu: viņa nekad nepārtrauks viņu kritizēt un audzināt.

//

Sarunāties ar citiem gadu simteņiem ir gandrīz tas pats,
kas – ceļot.
Ir labi kaut ko zināt par citu tautu tikumiem,
lai varētu veselīgāk spriest par mūsējiem un lai nedomātu,
ka viss,
kas atšķiras no mūsu paražām,
ir smieklīgs un nesaprātīgs,
kā mēdz iztēloties tie,
kas neko nav redzējuši.
Taču,
ja ceļojumos pavada pārāk daudz laika,
tad galu galā var kļūt svešs savā zemē,
un pārmērīga interese par notikumiem pagājušos gadsimtos parasti noved pie neziņas par tiem,
kas risinās mūsējā.

//

Lai gan līst es nesamirkstu - tava mīlestība ir mans acuraugs.

//

Solīds stāvoklis dzīvē bieži vien tiek iegūts ar ne visai solīdiem līdzekļiem.


//

Nav vīrišķības,
ir tikai lepnums.


//

Cilvēka dzīves organismā nav nekā valdošāka par ritmu.

//

Vēsture māca to,
ka cilvēki neko nemācas no vēstures.

//

Gatavība karam - viena no efektīgākām miera saglabāšanas metodēm.

//

Sabiedrība pērk savus uzskatus tāpat kā pērk gaļu un pienu
tāpēc,
ka tas ir izdevīgāk nekā turēt savu govi.
Tikai
šeit piena vietā galvenokārt ir ūdens.


//

Mans lielākais ieguvums bija tas,
ka vērojot daudz ko
tādu,
kas mums šķiet dīvains un smieklīgs,
bet citās
lielās tautās ir vispārpieņemts un atzīts,
es mācījos
pārāk cieši neticēt tam,
par ko mani pārliecinājis vienīgi
piemērs un paradums.


//

Ir divu veidu nelaimes: pašu neveiksmes un draugu veiksmes.

//

Atceries,
ka tas,
kas ir bijis,
tas ir aizgājis,
bet tas,
kas ir pašlaik,
arī tam reiz būs lemts aiziet!

//

Uzslava ir pārbaudes akmens nejēgām.

//

Bailes gudrus padara par muļķiem,
stipros - vājus.


//