Dzejoļi par puķēm / Mīlas dzejoļi
Tikai tas netikumiskais cilvēks ir nelaimīgs,
kuram
nepieciešamība pēc netikumiskas rīcības aug vienlaicīgi
pieaugot arī riebumam pret netikumu,
bet nekad nepāraugot
to.


//

Kurš ir sajūsmināts par cita tikumiem,
tam patiesībā pašam ir daudz tikumu.


//

Pūlis atražo domāšanas stereotipus un grupveida reakcijas,
kas raksturīgas pirmatnējai sabiedrībai.

//

Komercijai ir jābūt tieši tādai pašai kā reliģijai un zinātnei: tā nedrīkst izjust nedz mīlestību,
nedz naidu.

//

Asinis grūti izmazgājamas no drēbes,
bet nepavisam no sirds,
tāpēc sargies no asinīm.


//

Laimīgs ir tas,
kurš savu dzīvi ir iekārtojis tā,
kā tā atbilst viņa rakstura īpatnībām.

//

Sociālisms - skaudības ideoloģija.

//

Brīvs ir tas,
kurš nespēj melot.


//

Caur pirkstiem smiltis laid – viss aizrit,
aizrit projām: Vējš,
ziedu smarža,
glāsts.
Viss paies.
– Paliks dziesma!

//

Tur sāpe sāp,
tur laime kāpj,
Tai milzu jūrā.
Tur esi tu – ar Mūžību Tai milzu jūrā.

//

Radīt ideālu - tas nozīmē: pārveidot savu velnu un savu
Dievu.
Bet,
lai tas notiktu,
vispirms ir jārada savu
velnu.


//

Kad kaujā kāds izrāda drosmi,
viss karaspēks top drosmīgs,
kad nobīstas viens,
tad arī citi top gļēvi.

//

Vai,
lielie Jāņa bērni,
Pagaidat mani mazu: Liela rasa,
gari svārki,
Nevarēju patecēt.

//

Katram mirklim paldies saku,
Kad tu gāji man reiz blaku.

//

Gudrs cilvēks ne tikai nepateiks neko muļķīgu,
bet dažreiz
arī neko muļķīgu nesadzirdēs.


//

Es tevi mīlu un viss pārējais man ir vienaldzīgs.

//

Ko darbs izdarījis,
to vārds neizdeldēs.


//

VAKARĀ Es durvīs iestājos.
Jūs varat mani apsveikt - es esmu iestājusies durvīs.
Jau rokturis tur uzticīgi manu roku.
Es durvīs iestājos un skatos,
vai ir visi.
Vai ir mans sievas gods vai bērna smiekli,
kas rīt būs atkal vajadzīgi smiešanai,
vai ogle pavardā ir nomodā,
vai mājas gariņi pa savām vietām.
Es durvīs iestājos un skatos,
vai ir visi.
Vai ieraugs abrā,
auseklīts pie debess,
vai tēvutēvu piemiņa,
vai skaidrais prāts un vai ir mīlestība pārnākusi mājās.
Es durvīs iestājos - vai visi,
vai visi vakarā.
Jā,
visi vakarā.
Ir visi vakarā.
Es kļūstu durvis.

//

Nolūku dedzība ir izteikta augsta profesionāļa iezīme.

//

Cik žēl,
ka dzert ūdeni nav grēks,
- iesaucās kāds itālietis,
- cik tad tas būtu garšīgs!

//

Klusai,
nopietnai sievietei neklājas viegli ar jautru vīru.
Nopietnam vīrietim ir vieglāk ar jautru sievu.

//

Būt izturīgam nozīmē - turēties pretim,
savaldība ir - būt pārākam.
/Aristotelis/

//

Pieradini sevi būt uzmanīgākam pret to,
ko saka otrs,
un
pēc iespējas centies iejusties runātāja dvēselē.


//

No pilieniem sastāv jūra.

//

Pestīt cilvēci mēs spējam tikai ar personisku nevainojamu
uzvedību,
citādi mēs aiztrauksimies,
kā liktenīga komēta,

sev visapkārt sējot tukšumu un nāvi.


//